Fesztiválszabályzat

FESZTIVÁLSZABÁLYZAT

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége fontos céljának tekinti a művészeti nevelést művészettel, és ezáltal egy egészséges, művészetet szerető közösség megteremtését, a táncművészeti műfajok népszerűsítésével. A táncpedagógusok, koreográfusok alkotásaikkal művészeti értékek mentén formálják növendékeik személyiségét, fejlesztik mozgáskészségüket, technikai tudásukat, tehetségüket. A próbatermi munkát az élmény hatja át, melynek színpadon való megjelenését, a közönség tapsának megélését kívánjuk biztosítani az Országos Táncművészeti Fesztiválok megrendezésével. Úgy gondoljuk igy létrejöhetnek még szorosabb kötődések, akár egy életre szólóan is. Ezen Fesztiválok egyben magas minőségű szakmai találkozások, amelyek alkalmával a koreográfusok, alkotók szakmai visszajelzéseket kapnak a szakmai zsűritől.

 

AZ ORSZÁGOS TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL RENDSZERE:

 

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐK

Regionális helyszíneken megrendezett, országos részvételi lehetőséget biztosító fesztivál az összes korosztály (gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt) részére, amelyek az energiaválság és a járványügyi vészhelyzet függvényében kerülnek megrendezésre.

Továbbjutási lehetőséget biztosít a korosztályonként megrendezésre kerülő országos döntőkbe az I., II., III. helyezést elért produkcióknak.

A részvétel feltételei: határidőre beküldött nevezési lap és nevezési díj befizetése.

Az aktuális nevezési díjak a tancpedagogusok.hu weboldalon, a Fesztiválok menüpont alatt találhatók. (tagok és nem tagok részére)

 

ORSZÁGOS DÖNTŐK

A regionális országos elődöntőkön I., II., III., helyezést elért produkciók részére, korosztályonként (gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt) megrendezésre kerülő országos verseny.

A részvétel feltétele: a döntők nevezési díjának befizetése.

Az aktuális nevezési díjak a tancpedagogusok.hu weboldalon, a Fesztiválok menüpont alatt találhatók.  (tagok és nem tagok részére)

 

KORCSOPORTOK:

Gyermek (általános iskola alsó tagozata)

Junior (általános iskola felső tagozata)

Ifjúsági (középiskolai korosztály, 1-5. évfolyam)

Felnőtt (19 évtől)

 

 

GYERMEK TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 

MŰFAJI KATEGÓRIÁK ÉS IDŐTARTAMOK:

 1. klasszikus balett – szóló, duett, csoport
 2. karaktertánc – szóló, duett, csoport
 3. mozdulatművészet – szóló, duett, csoport
 4. színpadi társastánc – duett, csoport
 5. moderntánc – szóló, duett, csoport (Graham-, Limon-, Hammadi-technikák)
 6. modern balett – szóló, duett, csoport
 7. kortárstánc – szóló, duett, csoport
 8. jazz-tánc – szóló, duett, csoport
 9. hip-hop – szóló, duett, csoport

 

Időtartamok:

szóló és duett: min. 1’15 – max. 2 perc

csoport: min. 2 – max. 4 perc

 

Egy pedagógus, egy iskolából max. 6 db csoportos, max. 2 db szólóval és max. 2 db duett

produkcióval indulhat el a gyermek korcsoportból.

 

JUNIOR TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 

MŰFAJI KATEGÓRIÁIK ÉS IDŐTARTAMOK:

 1. klasszikus balett – szóló, duett, csoport
 2. karaktertánc – szóló, duett, csoport
 3. mozdulatművészet – szóló, duett, csoport
 4. színpadi társastánc – duett, csoport
 5. moderntánc – szóló, duett, csoport (Graham-, Limon-, Hammadi-technikák)
 6. modern balett – szóló, duett, csoport
 7. kortárstánc – szóló, duett, csoport
 8. jazz-tánc – szóló, duett, csoport
 9. hip-hop – szóló, duett, csoport

 

Időtartamok:

szóló: min. 1’30 – max. 2’30 perc

duett: min. 2 – max. 3 perc

csoport: min. 2’30 – max. 4 perc

 

Egy pedagógus, egy iskolából max. 6 db csoportos, max. 2 db szólóval és max. 2 db duett

produkcióval indulhat el a junior korcsoportból.

 

 

 

IFJÚSÁG TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 

MŰFAJI KATEGÓRIÁK ÉS IDŐTARTAMOK:

 1. klasszikus balett – szóló, duett, csoport
 2. karaktertánc – szóló, duett, csoport
 3. mozdulatművészet – szóló, duett, csoport
 4. színpadi társastánc – duett, csoport
 5. moderntánc – szóló, duett, csoport (Graham-, Limon-, Hammadi-technikák)
 6. modern balett – szóló, duett, csoport
 7. kortárstánc – szóló, duett, csoport
 8. jazz-tánc – szóló, duett, csoport
 9. hip-hop – szóló, duett, csoport

 

Időtartamok:

szóló és duett: min. 2 – max. 4 perc

csoport: min. 3 – max. 5 perc

 

Egy pedagógus- egy iskolából max. 10 db produkcióval indulhat el (szóló, duett, csoport) az

ifjúsági korcsoportból.

 

 

FELNŐTT TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 

MŰFAJI KATEGÓRIÁK ÉS IDŐTARTAMOK:

 1. klasszikus balett – szóló, duett, csoport
 2. karaktertánc – szóló, duett, csoport
 3. mozdulatművészet – szóló, duett, csoport
 4. színpadi társastánc – duett, csoport
 5. moderntánc – szóló, duett, csoport (Graham-, Limon-, Hammadi-technikák)
 6. modern balett – szóló, duett, csoport
 7. kortárstánc – szóló, duett, csoport
 8. jazz-tánc – szóló, duett, csoport
 9. hip-hop szóló, duett, csoport

 

Időtartamok:

szóló és duett: min. 2 – max. 4 perc

csoport: min. 3 – max. 5 perc

 

Egy pedagógus- egy iskolából max. 10 db produkcióval indulhat el (szóló, duett, csoport) a

felnőtt korcsoportból.

 

 

 

LÉTSZÁM KATEGÓRIÁK

 

MIND A NÉGY KORCSOPORTRA ÉRVÉNYES:

Szóló: csak egy ember tartózkodhat a színpadon

Duett: csak kettő ember tartózkodhat a színpadon

Trió: csak három ember tartózkodhat a színpadon

Kiscsoport: 4-10 fő tartózkodhat a színpadon

Nagycsoport: 11-24 fő tartózkodhat a színpadon

 

ÁLTALÁNOS NEVEZÉSI FELTÉTELEK:

 1. A jelentkezők kötelesek betartani az Országos Táncművészeti Fesztivál Szabályzatába foglaltakat. A Szövetség nem vállal felelősséget a tájékozatlanságból, a versenyzési feltételek be nem tartásából adódó problémák esetében.
 2. A felkészítő táncpedagógusok a nevezés leadásával elfogadják az Országos Táncművészeti Fesztivál Szabályzatát és tudomásul veszik, hogy a versenyen való részvétel önkéntes és minden résztvevő a saját felelősségére versenyez.
 3. Az Országos Táncművészeti Fesztivál ideje alatt bekövetkező sérülésért a szervezők, és a helyszínt biztosító intézmény felelősséget nem vállal.
 4. A nevezett koreográfia lemondása csak indokolt esetben lehetséges (orvosi igazolással), ebben az esetben a már átutalt nevezési díj a következő Országos Táncművészeti Fesztiválon kerülhet jóváírásra. Visszatérítésre nincs lehetőség.
 5. Az Országos Táncművészeti Fesztiválra nevezni a kiírásban szereplő határidőig van lehetőség a weboldalon közzétett nevezési lapon, a nevezési díj egyidejűleg átutalással történő befizetésével, a Táncpedagógusok Országos Szövetsége számlaszámára: OTP 11706016-20755159
 6. A nevezési lapot elektronikusan kérjük kitölteni, amelyet e-mail-en kell beküldeni. Kézzel kitöltött nevezés nem kerül elfogadásra.
 7. A jelentkezők a nevezési lapot körültekintően töltsék ki, mert a nevezés lezárása után az adatok módosítására már nincs lehetőség. Hiányos adatokkal, cím nélkül beküldött nevezési lapot nem tudunk elfogadni, a nevezést érvénytelennek tekintjük.
 8. A csoportvezetők vállalják a felelősséget a nevezési lapon leadott adatok valódiságáért.
 9. A nevezési lap tartalmazza a Táncpedagógusok Országos Szövetsége adatvédelmi nyilatkozatát is. A leadott adatok kezeléséről a Szövetség honlapján lehet informálódni.
 10. A nevezési lapon fel kell feltüntetni a számlázási adatokat.
 11. A nevezések lezárása után, a csoportvezetők részére kiküldött fellépési sorrenden nem változtatunk, az esetleges igényeket előre kérjük jelezni a nevezési lapon, akésőbbi problémák elkerülése miatt.
 12. A szervezők a határidő után beérkező nevezéseket nem fogadják el. A helyszínen nem lehet nevezni.
 13. A jelentkezők kötelesek betartani az adott Táncművészeti Fesztivál korosztályi besorolását. A korcsoportban fiatalabb korú indulhat, de idősebb nem. Abban az esetben, ha a csoportban – létszámtól függetlenül – idősebb korú fellépő indul, a magasabb korcsoportban kell indítani a csoportot. Az adott korcsoportban, a művészeti vezető döntése alapján, alacsonyabb életkorú is részt vehet.
 14. Csak olyan produkciókkal lehet nevezni, amelyek az elmúlt 10 évben nem vettek részt a Táncművészeti Fesztiválon.
 15. Eredeti, jogdíjas koreográfiákkal, videoklipek beazonosítható táncbetéteivel TILOS nevezni.
 16. A koreográfia címe csak magyar nyelvű lehet, és szoros kapcsolatban kell állnia a bemutatott koreográfiával.
 17. A koreográfia az adott korosztály képességeinek és tudásának megfelelő mozgásanyagot kell tartalmaznia, és annak előadása nem veszélyeztetheti a növendékek testi épségét.
 18. Akrobatika csak mértékkel és inkább kiegészítő mozgásként jelenhet meg a koreográfiában, oly módon, hogy a koreográfia művészi értéke ne sérüljön.
 19. A mozdulatművészet kategóriában szalag, fátyol, bot, karika, labda stb., kéziszer (RSG) versenygyakorlattal nem lehet jelentkezni.

 

ZENEI ANYAG:

Szakmai elvárás, hogy az alkotók a korosztálynak megfelelő, igényes zeneműveket válasszanak. A vágások, a zenei szerkesztés szabályainak megfelelően, igényesen és pontosan kerüljenek megvalósításra.

A zenei anyagokat produkciónként pendrive-on kérjük elhozni. A pendrive-oknak a produkciókat az együttes/iskola/csoport nevével, a koreográfia címével pontosan megnevezve, a fellépés sorrendjében kell tartalmazniuk.

A zenei anyag tartalék hanghordozón is álljon rendelkezésre, az esetleges lejátszási problémák elkerülése miatt.

Előfordulhat zenei probléma, ilyen esetben megismételhető a koreográfia bemutatása.

Az eltérésből eredő hibákért, le nem játszásért, az ebből eredő produkció elmaradásáért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

 

SZÍNPAD – VILÁGÍTÁS

A színpadok átlagos mérete: 8/9 m x 10 m

A színpadi előadásokhoz egy alapvilágítás kerül beállításra. (középkör, színes totálok, utcák, stb.)

Amennyiben az alapvilágítástól eltérő világítás szüksége, az előadást ismerő technikust mindenkinek hoznia kell magával, aki segíteni tudja a helyi műszaki személyzetet.

Speciális felszereléseket: pl. kellékek, díszlet, jelmez, UV, stroboszkóp, stb. mindenki hozza magával.

Csak olyan kellék és díszlet alkalmazható a színpadon, melynek használata nem veszélyezteti a fellépők testi épségét.

Foszforeszkáló kellékek használata nem tiltott, de a produkció értékelhetősége szempontjából a sötétség nem haladhatja meg a teljes produkció időtartamának 50 %-át.

A színpadon tilos a pirotechnikai eszközök és minden egyéb szennyező anyag használata!

A fellépés során, a színpadon szétszóródó eszközök, kellékek összeszedése a fellépők, illetve a csoportvezetők feladata.

 

ZSŰRIZÉS, ÉRTÉKELÉS:

A produkciókat, pontozásos rendszerben 3 vagy 5 fős szakmai zsűri minősíti, tagonként 0-10 pontig értékelik a látott a műsorszámokat. Az elérhető maximális pontszám 30 vagy 50.

A zsűrinek jogában áll a produkciókat más kategóriába helyezni, s azokat annak szabályai szerint értékelni ill. a szabályokat megsértőket a Táncművészeti Fesztiválból kizárni.

A zsűri döntését minden nevezőnek tiszteletben kell tartani és el kell tudni fogadni.

A zsűri műfajonként és kategóriánként a legjobb produkcióknak I., II., III. díjakat, valamint Különdíjakat adhat ki. Az I. II., és III. helyezések automatikusan továbbjutnak a korosztályuknak megfelelő napon, Budapesten megrendezésre kerülő, Országos Táncművészeti Fesztivál döntőjére.

A fesztivál után, amennyiben van rá lehetőség, a zsűri szakmai értékelést tart a csoportvezetők, táncpedagógusok részére.

 

FOTÓ ÉS FILMKÉSZÍTÉS SZABÁLYOZÁSA A RENDEZVÉNYEN:

A versenyekről fotó és videó-felvétel készül, amelyet a Táncpedagógusok Országos Szövetsége promóciós és reklámcélokra felhasználhat.  (Természetesen a videók esetében nem tesszük közzé a koreográfiákat teljes terjedelmükben!)

AMATŐR FOTÓ ÉS VIDEÓFELVÉTEL vaku és állvány használata nélkül készíthető a nézőtér széléről (mások megzavarása nélkül) maximum 10 perc hosszban. MINDEN MÁS ESETBEN A SZERVEZŐTŐL, ÍRÁSOS ENGEDÉLYT KELL KÉRNI – legalább egy héttel a rendezvény kezdete előtt.

JEGYVÁSÁRLÁS:

A fesztiválokra jegyet váltani a helyszínen lehet.

A nézőtérre csak belépőjeggyel rendelkezők mehetnek be, a koreográfusok és a fellépő csoportok kivételével.

A belépőjegyek nem helyre szólnak.

A jegyárakról a tancpedagogusok.hu weboldalon lehet tájékozódni.

MY ACCOUNT