+36 30/ 200 5109

Kormányrendelettel kapcsolatos hivatalos levél

mk_krendelet 2

Kedves Kollégák!

A múlt héten, a Független Előadó-művészeti Szövetség , a Magyar Táncművészek Szövetsége, a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Bábművészek Szövetsége levelet írt a minisztériumnak, a 194/2021. (IV.26) Korm. rendelet értelmezési kérdéseivel kapcsolatban.

Az alábbiakban olvashatóak dr. Ragány Misa főosztályvezető úr válaszai.

black-twist-pen-on-notebook-891059-scaled

Tisztelt Elnökség!

Engedjék meg, hogy a 2021. április 26-án a Magyar Közlönyben megjelent a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2021. (IV.26.) Korm. rendeletet értelmezésével kapcsolatban Kultúráért Felelős Államtitkárságra eljuttatott kérdéseikre magam válaszoljak.

Elöljáróban kötelességem tájékoztatni, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata alapján a jogalkotásról szóló törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes. Ennek megfelelően jelen dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, arra bíróság vagy más hatóság előtt bizonyítékként hivatkozni nem lehet. Nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályok alapos áttanulmányozását az intézmények részéről.  Felhívom figyelmét továbbá, hogy a jogértelmezés a jogalkalmazó mindenkori feladata és felelőssége.

 1. R. 6. § (2a) „A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.”

Amennyiben kizárja ez a szabály, hogy 18 év alatti személy felügyelet nélkül tartózkodjon a színházban, a felügyeletet bármilyen 18 év feletti személy biztosíthatja, erről meg kell-e győződni a beléptetéskor?

A jogszabály egyértelműen fogalmaz, 18 év alatti (kiskorú) felügyelet nélkül nem tartózkodhat kulturális eseményen. A felügyelet delegálható más nagykorú védett személyre, ezt nem tiltja jogszabály. Ennek ellenőrzése az intézmény kötelezettsége. Az intézmény jogosult a személyazonosító igazolványt, illetve más okmányt (pl. jogosítvány), valamint a védettséget igazoló okmányt megtekinteni, de másolatot arról nem készíthet. 

védettségi igazolvány közokirat, a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi védettségi igazolvány felhasználására a hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokirat felhasználására vonatkozó jogkövetkezmények irányadóak.

 

 1. A R. 6.§ (2b) bekezdése szerint

A sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője, valamint a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

Milyen konkrét intézkedéseket vár el a jogalkotó a belépés megakadályozása érdekében?

 A jogszabály egyértelműen fogalmaz, a belépés megakadályozása – konkrét intézkedés formájában – azt jelenti, hogy aki, a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja, az nem engedhető be ezen események helyszíneire, a belépését meg kell tagadni.

Mi a következménye, ha valamely személy belépését a beléptető nem tudja megakadályozni? (Fel kell szólítani? El kell állni az útját? Ha megtagadja, rendőrt kell-e hívni?)

 Sikertelen felszólítást követően haladéktalanul rendőri intézkedést kell kérni.

 1. A R. 6. §  (2d) bekezdése alapján „A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a fellépőket– a maszkhasználat szabályait a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény szervezője – ennek hiányában a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény helyszínének vezetője – határozza meg azzal, hogy
 2. a) a sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy – ide nem értve a sportrendezvény esetében a versenyzőket és az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a kulturális esemény esetében a  fellépőket –, ha a koronavírus elleni védettséget e rendeletben meghatározott módon a sportrendezvény, illetve a  kulturális esemény szervezője felé nem igazolja, köteles a sportrendezvény, illetve a kulturális esemény befejezéséig az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni, b) a maszkhasználatot nem tilthatja meg.”

 A rendelkezés a fellépőkre vonatkozóan annyit tartalmaz, hogy rájuk nem vonatkozik a szakasz.

 • Milyen szabályok vonatkoznak a fellépőkre?

A mindenkori intézményvezetőnek jelen kérdésben nagy mozgástere van. A rendelet a főszabályokat határozza meg, amelyekről nem rendelkezik, az intézményvezető felelőssége, hogy azokról saját hatáskörében rendelkezzen, elsődlegesen szem előtt tartva a dolgozók, szereplők biztonságát.

 

 • Nem kell igazolniuk a védettséget?

A szereplőknek nem kell igazolniuk a védettséget.

Munkát végeznek, illetve munkavégzésre irányuló jogviszony keretében dolgoznak.

A munkáltató nem írhatja elő a kötelező oltást, ez alapvetően személyes döntés.

 • Ha nem igazolják a védettséget, akkor sem kötelező számukra a maszkviselés?

 Ebben az esetben sem kötelesek maszkot viselni a színpadi munkavégzés során.

 

 • Mi a következménye, ha a beoltott fellépő megtagadja az együttes munkát be nem oltott személlyel?

Erre kérdésre semmilyen speciális munkajogi szabály nem alkalmazható, az intézményvezető felelőssége, hogy a helyzetet feloldja. 

 • Az oltás önkéntes, lehet-e jogalapja a jogviszony megszüntetésének az, hogy a fellépő a védettségét nem igazolja?

A kérdés magában foglalja választ is, természetesen az oltás hiánya nem lehet jogalapja   a jogviszony megszűntetésének.

 

 • Amennyiben a be nem oltott fellépőkre nem vonatkozik a maszkviselési kötelezettség, ez kizárólag a színpadi jelenlétre korlátozódik-e?

 E kérdés eldöntése szintén az intézményvezető döntési jogkörébe tartozik. Az intézményvezető dönthet úgy, hogy a védettséggel nem rendelkezőknek az intézmény egyéb helyiségeiben kötelező maszkviselést rendel el.

 1. A 6. § (2e) bekezdése alapján „A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.”

A vírus gyermekeket is fertőz, és ők is fertőzőképesek, így a maszkviselet elengedése növeli a fertőzés és a továbbterjedés kockázatát. Előírhatja-e egy színházi intézmény vezetője a kötelező maszkviselést a nézők számára?

Az intézményvezető határozhat úgy, hogy az intézményem belül maszkot kell viselni a nagyobb biztonság érdekében, ezt nem tiltja semmilyen jogszabály. Erről azonban előre tájékoztatnia kell az intézményt látogató közönséget, hogy azok ne csak az eseményre történő belépéskor szembesüljenek az estelegesen szigorúbb szabályokról. A közönség a szigorúbb szabályok előzetes ismerete alapján dönthet úgy, hogy elmegy-e egy ilyen eseményre vagy sem.

 1. Mi a minisztérium ajánlása a távolságtartásra vonatkozóan?

 A kérdés eldöntése szintén az intézményvezetők hatáskörébe tartozik. A vezető dönthet úgy is, hogy pl. egy 400 fős színházterembe csak 200 jegyet adnak el. Ezt szintén nem tiltja semmilyen jogszabály.

 1. Hogyan értelmezendő a R. 6.§ (2g) bekezdése, amely szerint: „A zenés, táncos rendezvény e rendelet alkalmazásában nem minősül kulturális eseménynek, így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos rendezvény helyszínén – az 5. § (5) bekezdése szerinti kivétellel – tartózkodni.”

 Zenés, táncos rendezvény, pl. DISCO, rock koncertek, nagy létszámú lakodalmak, jellemzően tömeges rendezvények, ezek megtartása jelenleg még tilos. A Zenés, táncos rendezvény fogalmát a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Lehet-e ültetett, jegy ellenében látogatható koncertet rendezni zárt térben, illetve szabadtéren (fesztiválon)?

A zárt térben megtartott, ültetett kulturális események megtartása a fentebb megválaszolt feltételek mellett lehetséges. Amennyiben a kérdező egy szabadtéri színházi előadásra gondol, ültetett nézőkkel, illetve hasonló feltételekkel megtartott koncerttel, úgy az természetesen lehetséges.

 1. Várható-e a szabadtéri kulturális  rendezvényekre vonatkozó szabályozás a közeljövőben?

 A fesztivál jellegű rendezvények megtartásának lehetősége szoros összefüggésben van a járványhelyzet alakulásával, annak függvénye. Bízunk benne, hogy hamarosan e rendezvények is megtarthatók lesznek.

Üdvözlettel:
Dr. Ragány Misa
főosztályvezető
Eőadó-művészeti Főosztály
Kultúráért Felelős Államtitkárság

Recent blog

 • Továbbképzés 2019.

   Továbbképzés 2019/2020.
  2019. II. félévében és 2020. I. félévében is megrendezzük 4 alkalmas szakmai továbbképzésünket táncpedagógus kollégák és minden tánc iránt érdeklődő számára.
   
  Második alkalom: 2019. november 23. szombat 11.00-18.00 óra
  11.15-12.45-ig Egészségről

  Fotópályázat különdíj - Togyela Bence
 • Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetések

  CSASZTVAN-GAÁL ORSOLYA  szövetségünk ügyvezetője és BAYER JUDIT az Art’s Ok művészeti vezetője 2018. augusztus 17-én nemzeti ünnepünk alkalmából  MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. Részletek IMG_20180817_151255
 • Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetések

  CSASZTVAN-GAÁL ORSOLYA  szövetségünk ügyvezetője és BAYER JUDIT az Art’s Ok művészeti vezetője 2018. augusztus 17-én nemzeti ünnepünk alkalmából  MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. Részletek IMG_20180817_151255

  Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetések

  CSASZTVAN-GAÁL ORSOLYA  szövetségünk ügyvezetője és BAYER JUDIT az Art’s Ok művészeti vezetője 2018. augusztus 17-én nemzeti ünnepünk alkalmából  MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült. Részletek IMG_20180817_151255

Instagram feed

Please enter a User ID on the Instagram Feed plugin Settings page.

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.